Μας εμπιστεύονται την ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας τους οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες.

9128677_orig

Η Security Group 1 είναι μια σύγχρονη δυναμική Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, σύμφωνα με το ν. 2518/1997, η οποία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία επί της οδού Πεντέλης 5 στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται στον τομέα από το έτος 1987 και λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (αρ. Πρωτ. 3015/39/60/1804-η’).

Η Security Group 1 εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα με συνέπεια και υπευθυνότητα σε βαθμό που καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των σύγχρονων κανόνων ασφαλείας. Αντικείμενο της Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη και η εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας και η οργάνωση της ασφάλειας σε εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου. Η άρτια οργάνωση καθώς και η στελέχωση της Εταιρείας με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου, την καθιστούν άκρως ανταγωνιστική και καταξιωμένη στο χώρο της αγοράς.


Η ονομασία της Εταιρείας “SECURITY GROUP 1” καθώς και το σήμα που φέρει, είναι κατοχυρωμένα με το 159577 αριθμό σήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, του τμήματος: Κατάθεση Σημάτων με ημερομηνία 31 Οκτ 2001. Η φιλοσοφία της Security Group 1, βασίζεται στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και στον διαρκή έλεγχο της ποιότητας και πρόληψης των προβλημάτων με κύριο στόχο τη διαρκή και συνεχή βελτίωση.


Υπηρεσίες φύλαξης

Από άρτια επιλεγμένο και ειδικευμένο προσωπικό ασφαλείας προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου

Επιχειρησιακά σχέδια

Ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων ασφαλείας εγκαταστάσεων προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου.

Υπηρεσίες ασφάλειας επικοινωνιών

 

Σχέδια πρόληψης περιστατικών

Σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων

Συστήματα ασφαλείας

Ειδικές μελέτες ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.

Συνοδευτικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

επανδρωμένα

Κάλυψη προστασίας

(Patrol) με ιδιόκτητα αυτοκίνητα πλήρως εξοπλισμένα και
επανδρωμένα.

Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

TV, κάμερες, μόνιτορ, βίντεο, ανιχνευτές κίνησης κλπ

Φρούρηση εγκαταστάσεων

γραφεία, καταστήματα, οικίες, σχολεία, εκθέσεις, συνέδρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Φρούρηση ατόμων

Προσωποφύλαξη ατόμων

9128677_orig


Η Security Group 1 είναι μια σύγχρονη δυναμική Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, σύμφωνα με το ν. 2518/1997, η οποία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία επί της οδού Πεντέλης 5 στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται στον τομέα από το έτος 1987 και λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (αρ. Πρωτ. 3015/39/60/1804-η’).

Η ονομασία της Εταιρείας “SECURITY GROUP 1” καθώς και το σήμα που φέρει, είναι κατοχυρωμένα με το 159577 αριθμό σήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, του τμήματος: Κατάθεση Σημάτων με ημερομηνία 31 Οκτ 2001.

Αρχεία

Πιστοποιητικό ISO 9001

Άδεια Φυλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Άδεια Στολής από Γ.Ε.Εθ.Α.

Άδεια Λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Άδεια ΕΕΤΤ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ OHSAS 18001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 27001

Πιστοποιητικό ISO 14001


Οι δυνατότητες της εταιρείας μας φαίνονται μέσα από τη δουλειά μας, από την επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών μας και κυρίως μέσα από την προτίμηση που μας δείχνει το εξαιρετικό πελατολόγιο μας.


Ο φορητός εξοπλισμός της GROUP-1 αναννεώνεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με νέες καινοτομίες έτσι ώστε και το προσωπικό ασφαλείας να είναι πάντα έτοιμο να ανταποκρίνεται στις όποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει και να φέρνει εις πέρας κάθε φύλαξη που αναλαμβάνει με επιτυχίαΤο προσωπικό ασφαλείας της Security Group 1 είναι επιλεγμένο με αυστηρά κριτήρια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Παρακολουθεί ειδικά σεμινάρια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων για την εν γένει συμπεριφορά του. Διδάσκεται από τα αρμόδια στελέχη μας, τους κανόνες για την επίδειξη του απαιτούμενου ενδιαφέροντος και της συνεχούς επαγρύπνησης στις εγκαταστάσεις φύλαξης, την μη παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, την ακρίβεια στην τήρηση των ωραρίων και των χρόνων εκτέλεσης κάθε ενέργειας καθώς και την πιστή και σχολαστική τήρηση των εντολών και οδηγιών φύλαξης, σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό λειτουργίας προσωπικού ασφαλείας της Security Group1. Οι άνδρες φύλακες προέρχονται επί το πλείστον από επίλεκτα σώματα των Ένοπλων Δυνάμεων, όπως Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες, Βατραχάνθρωποι. Ασκούν το επάγγελμα με προοπτική εξέλιξης σ’ αυτό και όχι περιστασιακά, γι’ αυτό και έχουν υψηλή συναίσθηση του καθήκοντος. Οι φύλακες κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους φέρουν την προβλεπόμενη στολή της Εταιρείας, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη. Η Εταιρεία παρακολουθεί την καλή εκτέλεση των καθηκόντων των φυλάκων της με επισκέψεις ελέγχου (εφόδους) από τους επόπτες της, οι οποίοι διέρχονται τακτικά από τους τόπους φύλαξης.

9128677_orig

Μεγάλη βαρύτητα και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην διαδικασία αξιολόγησης – πρόσληψης και εκπαίδευσης του προσωπικού απο τη διοίκηση του Τμήματος Υπηρεσιών Ασφαλείας της Security Group 1.

Κάθε υποψήφιος για την πρόσληψη του ως φύλακας υποβάλλεται σε συγκεκριμένη διαδικασία ατομικής συνέντευξης για να διαπιστωθεί εάν πληροί ή όχι τα προκαθορισμένα κριτήρια για την επιλογή του.Αφού ο υποψήφιος διαπιστωθεί ότι πληροί τα προκαθορισμένα κριτήρια και υποβάλλει την αίτηση, του ζητείται να υποβάλλει και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

• Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
• Εισαγγελική βεβαίωση περί μη δίωξης.
• Βεβαίωση προηγούμενων εργοδοτών.
• Βεβαίωση Δκτου Στρ/κής Μονάδας που υπηρέτησε.


Αφού εξετασθούν όλα τα παραπάνω και εγκριθεί η πρόσληψη του φύλακα δημιουργείται από την Εταιρεία ο προσωπικός φάκελος του υπαλλήλου που περιέχει:

• Δελτίο ατομικών στοιχείων
• Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
• Σύμβαση εργασίας
• Άδεια εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2518/97 (διεκπεραιώνεται από την Εταιρεία)
• Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου
• Δίπλωμα οδήγησης
• Πτυχίο ξένης γλώσσας (εφ’ όσον υπάρχει)
• Δικαιολογητικά ασφαλιστικού φορέα

Ο υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας μετά την πρόσληψη παραδίδει στο φύλακα το ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης. Του παρουσιάζει και του αναλύει τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ SECURITY GROUP 1 και τον υποβάλλει σε μία ταχύρυθμη εκπαίδευση που αφορά την σωστή ενημέρωση και εκμάθηση των καθηκόντων του.

milit